Jaké je stáří vaší kočky? 6 životních stádií života koček.

Jak spočítat věk vaší kočky?

Věk, kterého se kočky dožívají, je v průměru 12–16 let. Tuto hodnotu však nelze považovat za obecně platnou pro každé zvíře. Na délku života kočky má vliv mnoho faktorů (zděděná genetická výbava, prostředí, ve kterém kočky žijí atd).

Jak spočítat věk kočky?

6 měsíční kočku lze srovnávat s 10 letým dítětem a roční s 15 letým. Dvouleté zvíře je považováno za dospělé a srovnatelné s člověkem, který má 24 let. V pozdějších obdobích života kočky je již přepočet věku konstantní – každý další rok kočičího života odpovídá čtyřem rokům lidským. Znamená to, že tříletá kočka má za sebou 28 lidských let života a desetiletá odpovídá věku 56 letého člověka.

Věk kočky se obvykle počítá podle algoritmu, který byl vypracován na základě analogie s lidským životem. Zohledněn byl průběh dospívání (jak po stránce fyzické, tak emoční), dosažení pohlavní zralosti a stárnutí organismu. Ve srovnávací analýze byly zohledněny takové fyzické znaky, jako např. okamžik prořezání mléčných a stálých zubů, proces růstu a utváření kostry, změny stavu srsti. 

Veškeré tyto výpočty mají pochopitelně orientační charakter. Každý, kdo někdy kočku choval, ví, že mladé zvíře může mít povahu seniora, a naopak, že dvanáctiletá kočka má stále dostatek energie k tomu, aby dováděla jako několikaměsíční kotě. Měli bychom také vždy pamatovat na to, že čím lépe se budeme o čtyřnohého přítele starat, tím lepší jsou jeho vyhlídky na dlouhý život.

6 životních stádií života koček - přepočet na lidský věk

věk kotě

KOTĚ - narození až 6 měsíců (1 - 14 lidských let)

První tři týdny jsou koťata zcela závislá na výživě mateřským mlékem. 7 až 10 dní po porodu otevírají oči. Vývoj koťat od druhého do sedmého týdne je velmi rychlý, zlepšuje se jejich koordinace a síla, hrají si s ostatními sourozenci a začínají zkoumat svět.

Mladá kočka

MLADÁ KOČKA - 7 měsíců až 2 roky (15 - 24 lidských let)

Ve 12 měsících kočka pravděpodobně stále vypadá jako kotě a je více než pravděpodobné, že stále tropí řadu lumpáren. Nicméně mezi 9 a 12 měsícem většina koťat prakticky dosáhne své dospělosti, a to i té sexuální.

Dospělá kočka

DOSPĚLÁ KOČKA - 3 až 6 let (30 - 43 lidských let)

Kočky dosáhnou dospělosti ve věku 12 měsíců, ale plné velikosti mohou dosáhnout až mezi 18 měsíci až 4 lety věku. Dospělá kočka už není zpravidla tak hravá jako kotě, protože si svou energii šetří na důležitější aktivity, jakými je především lov.

zralá kočka

ZRALÁ KOČKA - 7 až 10 let (44 - 60 lidských let)

V 7 a více letech věku je u koček zvýšené riziko rozvoje problémů souvisejících s vyšším věkem, a to i přesto, že kočky vypadají mladě a jsou stále hravé.

stará kočka

STARÁ KOČKA - 11 až 14 let (61 - 79 lidských let)

Pro toto období jsou typické drobné změny, například zvýšená spavost a útlum aktivity. Některé starší kočky také věnují méně péče svému zevnějšku, což může vyústit v problémy s kůží či srstí, popřípadě přerostlé drápky. Staré kočky mohou také méně jíst.

velmi stará kočka

VELMI STARÁ KOČKA - 15 a více let (80 a více lidských let)

Ve vysokém stáří se může snadno rozvinout několik zdravotních problémů najednou, proto je důležitá pravidelná lékařská prohlídka! Mohou se projevit projevy tzv. stařecké demence – zmatenost, bezcílné bloudění po domácnosti, časté mňoukání.